LET OP:

Maximaal 2 personen per winkel toegestaan.

Business Centre
Eindhoven Airport
Ontvangst en diner: 16:30-18:00
Aanvang speed-dates: 18:00
Borrel: 21:00
Voor gratis parkeren wordt gezorgd